Rampendienst Westland

Organisatie

De Westlandse tuinbouw kent een organisatie die hulp biedt bij rampen in de glastuinbouw, veroorzaakt door windhozen, wateroverlast of andere calamiteiten. Deze organisatie heeft als naam "Rampendienst Westland".

September 2017

Op 14 september 2017 zijn rond 14.00 uur 3 windhozen in ’s-Gravenzande, Hoek van Holland en Poeldijk actief geweest, waardoor zeker 26 bedrijven schade hebben gekregen. De schade per bedrijf was zeer verschillend van 10 ruiten tot bijna 70% van de ruiten die kapot waren. Ook in de kassen was er veel schade aan gewassen en materialen. De materialen van de Rampendienst zoals helmen, kisten, scheppen enz. zijn vrijwel op alle bedrijven gebruikt bij het opruimen van de glasschade. De mensen van de Rampendienst hebben de getroffen telers waar indien nodig van kennis en advies voorzien. Ook hebben we als Rampendienst Westland een druk bezochte informatie avond georganiseerd waar de telers hun ervaringen konden delen. Een hele heftige tijd voor de getroffen ondernemers en hun gezinnen en medewerkers.

Veranderingen in de glastuinbouw

Schaalvergroting en herinrichting van tuinbouwgebieden zijn in het Westland aan de orde van de dag. Reconstructies in diverse gebieden met daaruit voortvloeiende steeds groter wordende bedrijven. De nieuwe glastuinbouwbedrijven worden ook steeds hoger gebouwd met daarbij het gebruik van afwijkende maten glas, soorten diffuus glas en gehard glas. Die diversiteit in glas vereist een geheel andere aanpak bij hulpverlening. Denk hierbij aan gebruik van glaszuigers. Allemaal zaken waar wij als hulpverlening rekening mee moeten houden, nu en in de toekomst. Op welke manier moeten wij met een dergelijk hoogbouw omgaan en kunnen wij, met elkaar, nog die hulp bieden die dan nodig is. Daarnaast zijn we in de afgelopen jaren geconfronteerd met Arbo-diensten met de daarbij behorende regelgeving. Ook daar kunnen we als organisatie niet omheen. Veiligheid voor onze kwekers en hulpverleners gaat en staat boven alles!

Doel van de organisatie

Het doel van onze organisatie is en blijft om bij een calamiteit snelle en efficiënte hulp te bieden, de materiële schade zo snel mogelijk op te ruimen, zodat de gewassen zo min mogelijk schade ondervinden en het bedrijf op korte termijn weer optimaal kan functioneren. Bij de nieuwe bouwontwikkelingen in de glastuinbouw met steeds hoger wordende bouw en smallere goten, geeft dit voor onze hulporganisatie helaas beperkingen. De reparaties aan de kassen zijn geen onderdeel van de rampendienst.

Districtshoofden en wijkleiders

Het bestuur, de districtshoofden en wijkleiders zijn in 2015 nieuw aangetreden. De wijken zijn door het oude bestuur aangepast en hierdoor was een nieuwe indeling van de wijkleiders nodig. De indeling van de wijken kunt u vinden onder het kopje ‘Westland is verdeeld in districten en wijken’ en bovenaan de website bij ‘kaart’.

Bijeenkomsten

De districtshoofden komen minimaal 4x per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt na elke calamiteit een evaluatiegesprek gehouden. De wijkleiders worden 1x per 2 jaar (februari/maart) uitgenodigd voor een evaluatieavond.

Materiaal

Op de locatie van Horticoop in De Lier zijn hulpmaterialen opgeslagen die gebruikt kunnen worden bij een calamiteit. Hier vindt u speciale kisten om glas te ruimen, helmen, ladders, handschoenen, verbanddozen, glassnijders etc. Het districtshoofd is verantwoordelijk voor het gehaalde materiaal in zijn district. Hij zorgt ervoor dat na een calamiteit al het materiaal wordt teruggebracht. Hij controleert het terug gebrachte materiaal en zorgt ervoor dat dit weer schoon en/of gerepareerd wordt opgeslagen in de loods. Niet meer te repareren materiaal wordt vervangen. Materiaal dat niet wordt teruggebracht wordt in rekening gebracht op het bedrijf waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Contactgegevens van Horticoop kunt u vinden bij het kopje ‘te bellen bij calamiteiten’.

Financiële ondersteuning

De Rampendienst Westland wordt (financieel) ondersteund door verschillende sponsoren, waar we heel blij mee zijn. De Rampendienst heeft geen budget en draait op basis van vrijwilligers.